Tarieven

Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% of 9% BTW. Voor tekstredactie en illustraties die (foto)mechanisch gereproduceerd worden geldt een tarief van 21%. Voor unieke kunstwerken (tekeningen/schilderijen/linoleumprints) betaal je 9% BTW.

Tekenen:

Illustraties:                                                                 Een vooraf afgesproken prijs of € 65,00 per uur

Portret A4 formaat:                                                                                                                   € 175,00

Portret A3 formaat:                                                                                                                   € 195,00

Gebouw (huis, bedrijfspand) A3 formaat:                                                                       € 195,00

Tekst:

Omdat er meerdere manieren zijn om een tekst te corrigeren, hanteer ik verschillende tarieven. Deze variëren van 4 tot 10 cent per woord, waarbij het totaal aantal woorden van de tekst in rekening wordt gebracht. Gaat het om een beperkt aantal woorden, dan geldt het genoemde minimumtarief.

Ik maak onderscheid tussen:

Corrigeren                                                                                                       Minimumtarief       € 50,00

Uitsluitend herstellen van taal- en spelfouten. Ik verbeter dus niet de stijl en inhoud van je tekst. Als er aanleiding toe is, zal ik wel adviseren daar ook naar te laten kijken. In dat geval kan ik je tekst redigeren.

Redigeren                                                                                                         Minimumtarief       € 50,00

Correctie taal- en spelfouten en zinsconstructies, maar ook het kritisch bekijken van de inhoud: klopt de opbouw, zijn er logische verbanden, is de stijl gericht op de doelgroep? Tot op zekere hoogte kijk ik ook na of de inhoud klopt. Als mij bijvoorbeeld onjuistheden opvallen, zoals ‘Hilversum ligt in de provincie Utrecht’, dan moet dit uiteraard Noord-Holland zijn. Komen er teveel onjuistheden voor, dan zal de tekst herschreven moeten worden.

Herschrijven                                                                                                  Minimumtarief       € 50,00

Een basistekst die herschreven moet worden, bijvoorbeeld minder vaktaal, eenvoudiger of directer. Of als onjuiste informatie gecorrigeerd moet worden.

Afhankelijk van de opdracht kan er in overleg een royaltyclausule worden opgenomen, bijvoorbeeld bij publicatie van een boek.